Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chíp điện tử từ 01/7/2020

Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với nhiều nội dung đáng chú ý.

 Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chíp điện tử từ 01/7/2020 Một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật này là việc gắn chíp điện tử cho hộ chiếu của công dân. Trong đó, hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Riêng người chưa đủ 14 tuổi sẽ được cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc cấp theo thủ tục rút gọn. Ngoài ra, hộ chiếu cũng sẽ được cấp riêng cho từng người chứ không cấp chung trong một số trường hợp như hiện nay (trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu cha hoặc mẹ có đề nghị) Cụ thể hơn, tới đây, hộ chiếu phổ thông sẽ cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên: - Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn; - Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Xem thêm: Hướng dẫn cách làm hộ chiếu phổ thông Hướng dẫn thủ tục cấp lại hộ chiếu sắp hết hạn Có được dùng hộ chiếu để đăng ký kết hôn không? Vanbanluat.com

Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chíp điện tử từ 01/7/2020

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật này là việc gắn chíp điện tử cho hộ chiếu của công dân. Trong đó, hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Riêng người chưa đủ 14 tuổi sẽ được cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

Ngoài ra, hộ chiếu cũng sẽ được cấp riêng cho từng người chứ không cấp chung trong một số trường hợp như hiện nay (trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu cha hoặc mẹ có đề nghị).

Cụ thể hơn, tới đây, hộ chiếu phổ thông sẽ cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên:

– Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn;

– Hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

Vanbanluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *