Sửa đổi nhiều quy định liên quan đến cán bộ, công chức

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Sửa đổi nhiều quy định liên quan đến cán bộ, công chức

Sửa đổi nhiều quy định liên quan đến cán bộ, công chức

Liên quan đến lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành tập trung:

– Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với các nội dung theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

– Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, nhất là quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm.

– Nghiên cứu chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cán bộ; xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, vi phạm trong thực thi công vụ, không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Đặc biệt, xử lý dứt điểm những bất cập về hợp đồng đối với giáo viên và nhân viên y tế ngay trong năm 2019.

Đồng thời, chỉ đạo sát sao đối với việc thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong ngành giáo dục, y tế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, song vẫn phải bảo đảm đủ khả năng cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho xã hội…

Vanbanluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *