VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH PHƯỚC

Văn phòng công chứng Bình phước thành lập năm 2011,

Ngày 26-9 – 2011, Văn phòng Công chứng Bình Phước do Công chứng viên: Nguyễn Thanh Hùng làm Trưởng văn phòng, đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động, trụ sở làm việc tại đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước.

Văn phòng công chứng được thành lập theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 30-8-2011 của UBND tỉnh. Hoạt động của Văn phòng Công chứng Bình Phước là nhận công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật gồm: Công chứng hợp đồng và giao dịch dân sự; hợp đồng mua bán chuyển nhượng, hợp động tặng, cho tài sản; các hợp đồng, văn bản giao dịch có liên quan đến bất động sản. Công chứng các hợp đồng, văn bản giao dịch bảo đảm; hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, bảo lãnh. Công chứng các hợp đồng ủy quyền, văn bản ủy quyền. Công chứng các hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, đầu tư, góp vốn; công chứng di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; thỏa thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ chồng; các hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ và các hợp đồng giao dịch khác…

Việc Văn phòng Công chứng Bình Phước đi vào hoạt động đã tạo cơ hội cho người dân, các đơn vị tiếp cận các dịch vụ hành chính tư pháp một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhằm đáp ứng công cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

 

Hotline: 02713.999 969