4 loại biển báo hạn chế tốc độ cần chú ý

Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

biển báo hạn chế tốc độ

4 loại biển báo hạn chế tốc độ cần chú ý

Theo Thông tư này, việc đặt biển báo hạn chế tốc độ được thực hiện theo quy định về báo hiệu đường bộ và căn cứ vào điều kiện thực tế của đoạn tuyến, tuyến đường về kết cấu hạ tầng, lưu lượng, chủng loại phương tiện và thời gian trong ngày.

Cụ thể, sẽ đặt biển báo hiệu trong các trường hợp:

– Đối với đường đôi, đặt biển báo hạn chế tốc độ riêng cho từng chiều đường;

– Đặt biển báo hạn chế tốc độ cho một khoảng thời gian trong ngày (biển phụ, biển điện tử);

– Đặt biển báo hạn chế tốc độ riêng đối với các loại phương tiện có nguy cơ mất an toàn giao thông cao;

– Đặt biển báo hạn chế tốc độ có trị số lớn hơn 60 km/h (đối với đoạn đường trong khu vực đông dân cư), lớn hơn 90 km/h (đối với đoạn đường ngoài khu vực đông dân cư) cho các tuyến đường có vận tốc thiết kế lớn hơn vận tốc tối đa nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, trên các đường nhánh ra, vào đường cao tốc, khi đặt biển báo hạn chế tốc độ, trị số tốc độ ghi trên biển không được dưới 50 km/h.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Vanbanluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *